• bv-busz1
  • bv-busz2
  • kv-busz1
  • kv-busz2
  • kuv-busz1
  • kuv-busz2
  • tv-busz1
  • tv-busz2

Társaságról

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek érvényre juttatására a helyközi autóbusszal végzett közösségi közlekedési szolgáltatás rendszerének átalakítása során szolgáltatás központú, átlátható támogatási módokon keresztül ellentételezett, a társadalom és a költségvetés teherbíró képességét figyelembe vevő egységes közszolgáltatási személyszállítási rendszer létrehozása érdekében, az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter 100%-os állami tulajdonban lévő zártkörűen működő részvénytársaságokat alapított. Ez a Dél-alföldi régióban a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megalakítását jelentette.

A Miniszter a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 284.§ (2) bekezdése valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 2007. évi CVI. tv. 19.§ (1) bekezdése és a 20.§ (8) bekezdése szerinti 29/2012. RJGY sz. határozatával a társaság Magyar Állam nevében történő megalapítására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t jelölte ki.

Tájékoztató


Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a DAKK ZRT. valamint a BÁCS VOLÁN ZRT. a KÖRÖS VOLÁN ZRT., a KUNSÁG VOLÁN ZRT. és a TISZA VOLÁN ZRT. előzetesen elhatározták a beolvadással történő egyesülésüket. Az egyesüléssel (beolvadással) kapcsolatosan a részvényeseknek szóló tájékoztatások és felhívások munkaidőben megtekinthetők a társaság székhelyén és megtalálhatók honlapunkon is. További információk
 


A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

A társaság cégneve: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: DAKK Zrt.

A társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.

A működési formája: A társaság egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság.

Részvényes: Magyar Állam, egyedüli részvényes.

A társaság határozatlan időtartamra alakult. A társaság megalakulása 2012. november 19., a cégbírósági bejegyzés 2013. január 23.

 

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A társaság főtevékenysége: Üzletvezetés

A társaság tevékenységei: Vagyonkezelés(holding), üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás

 

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) alapításkor 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint volt.

 

AZ IRÁNYÍTOTT RÉGIÓ BEMUTATÁSA

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság megalapításával közös irányítás alatt működnek a jövőben Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye helyközi és helyi közösségi közlekedési szolgáltatói.

A DAKK Zrt. által irányított Bács, Körös, Kunság és Tisza Volán Zrt társaságok összesen több mint 900 autóbuszt üzemeltetnek 2700 fő munkavállalóval. A régió éves bevételi forgalma meghaladja a 20 milliárd Ft-ot.

Az MNV Zrt. 2013 elején határozott a Társaság alaptőkéjének 9.478.900 e Ft összeggel, új részvény zártkörű forgalomba-hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről, mellyel a régióközpont a tulajdonosává vált a 4 volán társaságnak. A tulajdonossá válás után a DAKK Zrt. jegyzett tőkéje 9.498.900 e Ft-ra nőtt.