Cikkek

A DAKK Zrt. KÜLÖNJÁRATI FUVAROZÁSRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

1. Különjárat megrendelése

Különjárati megrendelést csak írásos formában fogadunk el, melyet írásban visszaigazolunk. A megrendelést a feladat megkezdéséig közös megegyezéssel lehet módosítani.

Különjárat esetén a megrendelő nevét és címét, az igényelt jármű típusát, az utaslétszámot, továbbá az útvonalat és a várható km teljesítményt napokra lebontva részletesen meg kell adni. A megrendelőnek a feladat megkezdése előtt utaslistát kell készítenie, melyen a különjáratot igénybe vevő utasok nevét kell feltüntetni. 

2. Különjárati díj meghatározása

A díjszámítás módját az igénybevétel időtartama határozza meg, az alábbiak szerint.

72 óra, vagy ennél rövidebb időtartamú különjáratért a díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, hogy az autóbusz típusára érvényes óra- vagy kilométerdíjat meg kell szorozni a díjszámítási idővel, illetve a díjszámítási távolsággal. A két eredmény közül a magasabb díjat kell felszámítani. A fizetendő díj autóbuszonként legalább a legcsekélyebb díj. A díjszámítási idő a telephelyről indulástól, a telephelyre visszaérkezésig eltelt idő. Minden megkezdett órát teljes órára kell felkerekíteni. A díjszámítási távolság a telephelyről indulástól, a telephelyre visszaérkezésig megtett kilométer. Minden megkezdett kilométert teljes kilométerre kell felkerekíteni.

72 órát meghaladó különjáratok díját – az autóbusz típusára is figyelemmel – a kilométer alapján kell megállapítani.

A díjszámítási távolságot az e pontban előírtak szerint kell meghatározni, azzal az eltéréssel, hogy az naponta 120 kilométernél kevesebb nem lehet. Minden megkezdett nap teljes napnak számít, kivéve a két naptári napot érintő 12 órát meg nem haladó megrendelés

A különjárat során megtett kilométer-távolságot az autóbusz kilométer számláló berendezése alapján kell megállapítani. Ha a kilométer számláló berendezés útközben meghibásodik, a kilométer távolságot a mindenkori legújabb kiadású úthálózati térkép alapján kell kiszámítani. 

3. Egyéb díjak és költségek

A fuvardíjon felül a megrendelőt terhelik a különjárat teljesítése érdekében felmerült egyéb díjak és költségek. Ilyen költségek többek között, de nem teljes körűen:

- ÁFA, parkolási díj, őrzési díj, útadó, kompdíj, az autóbusz éjszakai elhelyezésével kapcsolatos díj, behajtási díj,

-az autóbuszvezető(k) napidíja és szállásköltsége. Többnapos különjárat esetén (belföldön és külföldön egyaránt) a megrendelőnek kell az autóbuszvezető(k) pihenésre alkalmas 1-2 ágyas szállását biztosítani, megrendelni és költségeit viselni.

Amennyiben ezeket a díjakat felmerülésükkor a fuvarozó teljesítette, azt utólag a megrendelőre áthárítja.

Az autóbuszvezető(k) külföldi tartózkodásához (napidíj, szállásdíj) és az autóbusz külföldi üzemeltetéséhez (parkolási és őrzési díj, úthasználati díj, kompdíj stb.) szükséges valutát a fuvarozó forintfizetés ellenében biztosítja, és azt (napi árfolyamon) a fuvardíjjal együtt számlázza a megrendelő részére. 

4. Előlegfizetés

A DAKK Zrt. az előzetes költségkalkuláció alapján a várható különjárati díj megfizetését előlegként kérheti. Az előlegként meghatározott díj megadott határidőre történő meg nem fizetése a különjárat elmaradását vonhatja maga után. Ezen esetben a DAKK Zrt-t a különjárat elmaradásáért kártérítési kötelezettség nem terheli.  A befizetett előleg a különjárat elmaradása esetén – a lemondásra vonatkozó feltételek figyelembevételével – visszatérítésre kerül. 

5. Különjárati megrendelés lemondása

A megrendelt és visszaigazolt különjáratot lemondani csak írásban lehet. A különjárat lemondását a DAKK Zrt. tudomásul veszi, ha az írásos lemondás belföldi fuvar esetén az autóbusz kiállítására meghatározott időpont előtt legalább 36 órával, külföldre tervezett különjárat esetén legalább 72 órával megtörténik, de az autóbusz külföldi közlekedésével és az autóbuszvezető(k) külföldi kiküldetésével kapcsolatban már felmerült költségeket (vízum, kiegészítő biztosítás stb.) a megrendelőre áthárítja.

Ezen határidőn belüli lemondás esetén a Megrendelő az autóbusz típusra meghirdetett legcsekélyebb fuvardíjat köteles megfizetni. Ha a lemondás az autóbusz kiállására való elindulását követően történt meg, a legcsekélyebb fuvardíjon felül még az autóbusz kiállásával kapcsolatban felmerült km-teljesítmény visszaigazolás szerinti fuvardíja is a megrendelőt terheli.

 6. A programtól való eltérés a megrendelő kérésére

A különjárat teljesítése során a megrendelő megbízottja kérheti az útvonal módosítását, amelyet a menetlevél „Megjegyzés” rovatába kell az autóbuszvezetőnek bejegyezni. Az autóbuszvezető köteles megtagadni minden olyan utasítás végrehajtását, amely foglalkoztatási, KRESZ, illetve egyéb hatályos jogszabályba vagy belső utasításba ütközik, a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti (pl.: autóbusz közlekedésére alkalmatlan útvonal).

 7. Különjárati autóbusz elbocsátása

A fuvarozás befejeztével a menetlevélen a különjárat teljesítését, valamint a teljesítményadatok helyességét a megrendelő vagy megbízottja aláírásával köteles igazolni. Kérjük a menetlevélen feltüntetett útvonalat, km- és időadatokat gondosan ellenőrizni, mert a különjárat számlázása ezek alapján történik.

 8. Autóbuszvezetők foglalkoztatása

Megrendelő tudomásul veszi az autóbuszvezetők napi foglalkoztatási idejére vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A különjárati programot úgy kell összeállítani, hogy az autóbuszvezető(k) vezetési ideje nem haladhatja meg naponta a 9 órát, és részükre minden 24 órás időszakban legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani és be kell tartani az 561/2006. EK rendeletben foglaltakat. Négy és fél óra vezetési idő után az autóbuszvezető legalább 45 perces megszakítást köteles tartani, mely helyettesíthető a vezetési idő során eloszló egy legalább 15 perces szünettel, melyet egy legalább 30 perces megszakításnak kell követnie. Az autóbuszvezető(k) túlfoglalkoztatásra nem kötelezhető(k).

 9. Biztosítás

A DAKK Zrt. belföldi különjáratok utasaira vonatkozóan baleset- és poggyászbiztosítással rendelkezik.

A bekövetkezett utas sérülést vagy kárt, helyszínen a gépjárművezetővel kérjük igazoltatni. Visszaérkezést követően az eseményről a különjáratot teljesítő autóbusz állomásunkon bejelentést kell tenni. Külföldre irányuló különjáratok esetében utasbiztosításról az utasoknak egyénileg kell gondoskodni.

Teljes tartalom letölthető egyben:  letöltés

 

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon cookie-kat alkalmazunk. A honlap további böngészésével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

További információ...